Organizaciona struktura

ORGANIZACIONA STRUKTURA

Početkom 2016. godine direktor Javnog komunalnog preduzeća "Zoohigijena i Veterina Novi Sad" donosi novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova kojim se uređuje unutrašnja organizacija, upravljanje i rukovođenje radom i poslovanjem, utvrđuju se organizacione jedinice u Preduzeću, naziv i opis poslova, stepen i vrsta zahtevane stručne spreme, odnosno obrazovanja i drugi posebni uslovi za rad na tim poslovima.

Unutrašnja organizacija Preduzeća obuhvata dve osnovne organizacione jedinice - DIREKCIJA i SEKTORI (šematski prikaz se može videti na slici pored)

Sektori su podeljeni na tri osnovna:


DIREKCIJA

DVM Ivana Kukin

v.d. Direktor


Datum rođenja:
19.08.1981.
Mesto rođenja:
Zrenjanin

Obrazovanje

Postdiplomske studije:
Sveučilišna magistratura kirurgije (2016), Veterinarski fakultet u Zagrebu
Osnovne studije:
Diplomirani veterinar (2008), Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, Departman veterinarske medicine
Srednja škola:
Veterinarski tehničar (2000), Srednja poljoprivredna škola, Zrenjanin

Radno iskustvo

od 2014. godine
JKP "Zoohigijena i veterina Novi Sad"
od 2013. do 2014. godine
Privatna veterinarska ambulanta Petvet Novi Sad
od 2011. do 2013. godine
Europet NSC doo veterinarska apoteka, petšop
od 2009. do 2011. godine
Veterinarska stanica Novi Sad a.d.
od 2008. do 2009. godine
Veterinarska stanica Novi Sad a.d. pripravnik

Strani jezici

  • Engleski jezik - čitanje i pisanje odlično, konverzacija vrlo dobro

Rad na računaru

  • Office paket: Word, Excel, Power Point (odlično poznavanje aplikacija)
  • Internet: Odlično korišćenje aplikacija na internetu

Ostalo

  • redovno pohađanje inostranih i domaćih seminara u svrhu stručnog usavršavanja
  • boravak u cilju prakse i sticanja dopunskog znanja u više modernih veterinarskih klinika u inostranstvu
  • vozačka dozvola B kategorije, aktivan vozač


NADZORNI ODBOR