DELATNOST "JKP ZOOHIGIJENA I VETERINA NOVI SAD"

Program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka

Udomljavanje napuštenih pasa i mačaka iz prihvatilišta je najhumaniji način njihovog zbrinjavanja, i tom prilikom moraju biti vakcinisani, sterilisani i obeleženi. Grad Novi Sad je početkom 2014. godine usvojio Program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na svojoj teritoriji.

Ciljevi donošenja ovog programa su:

Na koji način će navedeni ciljevi biti realizovani?

poboljsanje2

Poboljšanje uslova u Prihvatilištu

Pod poboljšanjem uslova u prihvatilištu podrazumeva se stalno unapređivanje odnosa i tretmana zbrinutih pasa i mačaka, kao i obezbeđivanje uslova za postupanje sa napuštenim psima i mačkama u skladu sa savremenim principima, propisima, standardima i načelima, poboljšanje zdravstvenog stanja svih pasa i mačaka u Gradu.

Surgical-Scissors-1003

Sterilizacija napuštenih pasa i mačaka

Sterilizacija je najefikasnija mera kojom se smanjuje populacija napuštenih pasa i mačaka, reguliše brojnost populacije u prihvatilištima, kao i njihova nekontrolisana reprodukcija.

Udomljavanje4

Udomljavanje

Udomljavanje napuštenih pasa i mačaka iz prihvatilišta je najhumaniji način njihovog zbrinjavanja, i tom prilikom moraju biti vakcinisani, sterilisani i obeleženi. Ukoliko se odlučite na usvajanje životinje iz prihvatilišta, kao poklon dobijate 10% na sve veterinarske usluge i usluge iz apoteke, a na period trajanja života usvojene životinje.

Medijska-kampanja5

Promovisanje odgovornog vlasništva nad životinjama putem medijske kampanje

Promovisanje odgovornog vlasništva nad životinjama putem medijske kampanje obuhvata podizanje svesti građana i vlasnika, odnosno držalaca životinja, o obavezama koje povlači držanje životinja. Promocija odgovornog vlasništva vrši se kako putem televizije i radija tako i putem društvenih mreža.

Edukacija6

Edukacija i informisanje

Vlasnici, odnosno držaoci pasa i mačaka, edukacijom i informisanjem upoznaju se sa osobinama i potrebama pasa i mačaka, sopstvenim motivima držanja pasa i mačaka, kao i zakonskim obavezama vlasnika pasa i mačaka.

Revakcinacija7

Ponovno hvatanje, kontrola pasa i mačaka i revakcinacija

Ponovno hvatanje, kontrola i revakcinacija pasa i mačaka u Prihvatilištu vršiće se jedanput godišnje, po Zakonu o veterinarstvu, kao i u skladu sa programom prevetivnih mera Uprave za veterinu. Poslovi revakcinacije pasa i mačaka vraćenih na stanište i pasa i mačaka u Prihvatilištu vršiće se u procenjenom godišnjem obimu od 775 životinja.

Druge-mere8

Druge mere u skladu sa zakonom

Druge mere u skladu sa zakonom podrazumevaju eutanaziju, tj. lišavanje života pasa i mačaka na human način, u okolnostima i na način predviđen Zakonom o dobrobiti životinja, kao i druge mere koje za cilj imaju smanjenje populacije napuštenih pasa i mačaka.

Svetska organizacija za zdravlje životinja (OIE) u maju mesecu 2016. godine je pokrenula kampanju "Budi njegov heroj" ('Be his hero') koja ima za cilj da deluje na svest ljudi na Balkanu, pre svega držalaca životinja, a takođe i celog društva, kako dece tako i odraslih. Napušteni psi kao društveni problem je pre svega posledica neprimerenog ponašanja čoveka, a edukacija i podizanje svesti su deo dugoročnog rešenja tog problema.