JKP "ZOOHIGIJENA I VETERINA" NOVI SAD

Preduzeće će obavljati poslove za koje je osnovano u skladu sa Odlukom o obavljanju delatnosti zoohigijene ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 65/13). Pretežna delatnost je veterinarska delatnost. Javno preduzeće Zoohigijena obavlja: hvatanje, zbrinjavanje, veterinarsku negu i smeštaj napuštenih i izgubljenih životinja u prihvatilište za životinje, poslove u okviru karantina, kontrolu i smanjenje populacije napuštenih pasa i mačaka i neškodljivo uklanjanje leševa životinja sa površina javne namene do objekta za sakupljanje, preradu ili uništavanje otpada životinjskog porekla i druge aktivnosti kojima se uređuje veterinarstvo i dobrobit životinja.

Javno komunalnom preduzeću "Zoohigijena i veterina Novi Sad" poveren je na upravljanje objekat Prihvatilišta za životinje na putu Šajkaškog odreda bb Novi Sad. Ciljevi JKP "Zoohigijena i veterina" su: kontrola i smanjenje populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji Grada Novog Sada; aktivnosti u Prihvatilištu za životinje i njihovo zbrinjavanje u skladu sa zakonom; realizacija aktivnosti u oblasti zoohigijene, zdravstvena zaštita životinja kroz razvoj visokih tehnologija u oblasti dijagnostike i lečenja; primena Zakona o dobrobiti životinja (načelo univerzalnosti bola, načelo brige o životinjama, načelo integralnosti, načelo posvećivanje pažnje, načelo prevencije i predostrožnosti i načelo odgovornosti); sprečavanje i suzbijanje zoonoza-bolesti koja sa životinje se prenosi na ljude i obrnuto; edukacija i obaveštavanje vlasnika i držaoca životinje; podsticanje zapošljavanja i napredovanja stručnjaka sa Departmana za veterinu pri Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu; staranje o zaštiti životne sredine, i druge sveobuhvatne aktivnosti veterinarskog i zoohigijenskog nadzora nad životinjama.


Vet-50

VETERINARSKA DELATNOST

Osnovna delatnost veterine obuhvata: zdravstvenu brigu i kontrolu zdravlja domaćih životinja i kućnih ljubimaca, koju obavljaju kvalifikovani veterinari u veterinarskim stanicama i pri poseti farmama.

Prihvatiliste-50

PRIHVATILIŠTE

Prihvatilište je počelo sa radom u 2014. godini, u Šangaju. Trenutno raspolaže sa 178 boksova od čega 30 boksova čini karantinski deo, a u sastavu je i 13 boksova u okviru lečilišta koje je počelo sa radom 2016. godine.

Povodac-50

CNR PROGRAM

CNR program je humani način hvatanja, čipovanja, kastriranja/sterilisanja, vakcinisanja i pregleda naravi i potom vraćanja životinja na njima poznatu teritoriju.