• Prihvatiliste

  Објекат 3

  Прихватилиште за животиње
  Пут шајкашког одреда бб
  021/640-3220 (хитна служба зоохигијене од 00-24 часа, пријава повређене животиње и сл.)
  prihvatilistenovisad@gmail.com

 • apple-touch-icon

  Објекат 1

  Дирекција
  Сутјеска 2 Спенс (2. спрат)
  021/6300-841 (дирекција)
  021/424-011 (правна служба)

  finansije@zoohigijenans.co.rs
  pravna.sluzba@zoohigijenans.co.rs
  javne.nabavke@zoohigijenans.co.rs

 • Ambulanta-Futoski-put-13

  Објекат 2

  Амбуланта за мале животиње Нови Сад
  Футошки пут 13
  021/403-402
  abmulanta.futoskiput@zoohigijenans.co.rs

  Апотека Нови Сад
  Футошки пут 13
  021/403-645
  veterinarska.apoteka@zoohigijenans.co.rs

 • apple-touch-icon

  Објекат 4

  Амбуланта Футог
  Железничка 4
  021/895-061
  ambulanta.futog@zoohigijenans.co.rs

 • apple-touch-icon

  Објекат 5

  Амбуланта Петроварадин
  Прерадовићева 103
  021/6433-115
  ambulanta.petrovaradin@zoohigijenans.co.rs

КОНТАКТ

 

Пишите нам

Уколико имате питања, сугестије, замерке и слично можете нас контактирати и овим путем.