ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2022.

На овим страницама ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" као наручилац посла ће објављивати све информације везане за јавне набавке, како за поступке који су у току, тако и за рестриктивне, квалификационе, као и за оне који су завршени. Овде можете пронаћи и преузети сва документа која су од интереса за заинтересоване понуђаче, а такође и за све остале којима су информације од користи.

Обавезно пре састављања понуде за предметну набавку проверити да ли постоје измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Такође пре достављања понуде за предметну набавку обавезно проверити да ли постоји обавештење о продужетку рока за подношење понуда.


cropped-Logo-512.png

Правилник о начину обављања послова јавне набавке

На основи члана 49. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019), као и члана 40. Статута Јавно комуналног предузећа "Зоохигијена и ветерина Нови Сад" Нови Сад број 03-2797/2016 од 19.10.2016. године, а у складу са одредбама Правилника о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца ("Сл. гласник РС", бр. 106/13) директор Ивана Кукин дана 25.08.2020. доноси Правилник о начину обављања послова јавне набавке.
У наставку можете преузети цео документ.
Датум објаве: 27.08.2020.

У наставку се налази план јавних набавки за 2023. годину - верзија 1
Датум усвајања: 26.01.2023.


У наставку се налази план јавних набавки за 2022. годину- верзија 4
Датум усвајања: 12.10.2022.


У наставку се налази план јавних набавки за 2022. годину- верзија 3
Датум усвајања: 12.07.2022.


У наставку се налази план јавних набавки за 2022. годину- верзија 2
Датум усвајања: 22.02.2022.


У наставку се налази план јавних набавки за 2022. годину- верзија 1
Датум усвајања: 19.01.2022.


У наставку се налази план јавних набавки за 2021. годину- верзија број 5
Датум усвајања: 12.10.2021.


У наставку се налази план јавних набавки за 2021. годину- верзија број 4
Датум усвајања: 24.06.2021.


У наставку се налази план јавних набавки за 2021. годину- верзија број 3
Датум усвајања: 16.06.2021.


У наставку се налази план јавних набавки за 2021. годину - верзија број 2
Датум усвајања: 17.02.2021.


У наставку се налази план јавних набавки за 2020. годину - измена бр. 1
Датум усвајања: 28.05.2020.


У наставку се налази план јавних набавки за 2019. годину - измена бр. 2
Датум усвајања: 12.07.2019.


У наставку се налази план јавних набавки за 2019. годину - измена бр. 1
Датум усвајања: 10.05.2019.


У наставку се налази план јавних набавки за 2019. годину
Датум усвајања: 25.01.2019.


У наставку се налази план јавних набавки за 2018. годину - 2. техничка исправка
Датум усвајања: 15.01.2018.


У наставку се налази план јавних набавки за 2018. годину - 1. техничка исправка
Датум усвајања: 15.01.2018.


У наставку се налази план јавних набавки за 2018. годину
Датум усвајања: 12.01.2018.


У наставку се налази документ измене плана јавних набавки за 2017. годину
Датум усвајања: 05.09.2017.


У наставку се налази план јавних набавки за 2017. годину
Датум усвајања: 31.01.2017.


У наставку се налази план јавних набавки за 2016. годину
Датум усвајања: 05.02.2016.


Врста поступка и предмета: отворени поступак - услуге
Предмет: Збрињавање отпада животињског порекла (шифра: ОПЗО-У-1/2020-ЗОО)
Датум објаве: 30.06.2020.
У наставку се налазе документи везани за оглас које можете преузети

Оглас можете погледати и на порталу Управе за јавне набавке (кликните овде)
Врста поступка и предмета: јавна набавка мале вредности - добра
Предмет: Набавка опреме за ветеринарске амбуланте (шифра: ЈНМВ-Д-5/2020-ЗОО)
Датум објаве: 30.06.2020.
У наставку се налазе документи везани за оглас које можете преузети

Оглас можете погледати и на порталу Управе за јавне набавке (кликните овде)
Врста поступка и предмета: јавна набавка мале вредности - добра
Предмет: Набавка специјализованог возила за превоз животиња (шифра: ЈНМВ-Д-1/2020-ЗОО)
Датум објаве: 30.06.2020.
У наставку се налазе документи везани за оглас које можете преузети

Оглас можете погледати и на порталу Управе за јавне набавке (кликните овде)
Врста поступка и предмета: јавна набавка мале вредности - добра
Предмет: добра – гориво за моторна возила, према спецификацији садржаној у конкурсној документацији, назив и ознака из општег речника набавке: Нафта и дестилати - 09130000 (шифра: ЈНМВ-Д-8/2020-ЗОО)
Датум објаве: 29.05.2020.
У наставку се налазе документи везани за оглас које можете преузети

Оглас можете погледати и на порталу Управе за јавне набавке (кликните овде)
Врста поступка и предмета: јавна набавка мале вредности - добра
Предмет: набавка додатних металних елемената за ојачавње постојећих унутрашњих орграда у Прихватилишту, према спецификацији садржаној у конкурсној документацији, назив и ознака из општег речника набавке: 44316400 - метални производи; 44312000 – жица за ограду; 44313000 – метална мрежа (шифра: ЈНМВ-Д-4/2020-ЗОО)
Датум објаве: 18.05.2020.
У наставку се налазе документи везани за оглас које можете преузети

Оглас можете погледати и на порталу Управе за јавне набавке (кликните овде)
Врста поступка и предмета: јавна набавка мале вредности - добра
Предмет: специјализована врста пода за боксове за смештај животиња у Прихватилишту, са постављањем – I фаза, према спецификацији садржаној у конкурсној документацији, назив и ознака из општег речника набавке: 44112200 – чврсте подне облоге (шифра: ЈНМВ-Д-3/2020-ЗОО)
Датум објаве: 11.05.2020.
У наставку се налазе документи везани за оглас које можете преузети

Оглас можете погледати и на порталу Управе за јавне набавке (кликните овде)
Врста поступка и предмета: отворени поступак јавне набавке - добра
Предмет: лекови и медицински потрошни материјал за ветеринарску медицину, према спецификацији садржаној у конкурсној документацији, назив и ознака из општег речника набавке: фармацеутски производи – 33600000; разни медицински производи - 33690000ЛА ЛА 55 – за ветеринарске намене, медицински потрошни материјал – 33140000; ЛА 55 - за ветеринарске намене (шифра: ОПЛМП-Д-1/2020-ЗОО)
Датум објаве: 06.05.2020.
У наставку се налазе документи везани за оглас које можете преузети

Датум објаве: 06.07.2020.
Датум објаве: 06.07.2020.
Датум објаве: 06.07.2020.
Оглас можете погледати и на порталу Управе за јавне набавке (кликните овде)
Врста поступка и предмета: поступак јавне набавке мале вредности - добра
Предмет: ЈНМВ-Д-7/2019-ЗОО - Набавка специјализоване врсте пода за пансион, са уградњом (шифра: ЈНМВ-Д-7/2019-ЗОО)
Датум објаве: 08.05.2019.
У наставку се налазе документи везани за оглас које можете преузети

Оглас можете погледати и на порталу Управе за јавне набавке (кликните овде)
Врста поступка и предмета: поступак јавне набавке мале вредности - добра
Предмет: ЈНМВ-Д-2-ЗОО - специјализована врста пода за пансион, са уградњом (шифра: ЈНМВ-Д-2/2019-ЗОО)
Датум објаве: 12.04.2019.
У наставку се налазе документи везани за оглас које можете преузети

Оглас можете погледати и на порталу Управе за јавне набавке (кликните овде)
Врста поступка и предмета: поступак јавне набавке мале вредности - добра
Предмет: ЈНМВ-Д-4-ЗОО - Гориво за моторна возила (шифра: ЈНМВ-Д-4/2019-ЗОО)
Датум објаве: 01.03.2019.
У наставку се налазе документи везани за оглас које можете преузети

Оглас можете погледати и на порталу Управе за јавне набавке (кликните овде)
Врста поступка и предмета: поступак јавне набавке мале вредности - добра
Предмет: ЈНМВ-Д-6-ЗОО - Лекови и потрошни материјал за ветеринарску медицину (шифра: ЈНМВ-Д-6/2019-ЗОО)
Датум објаве: 28.02.2019.
У наставку се налазе документи везани за оглас које можете преузети

Оглас можете погледати и на порталу Управе за јавне набавке (кликните овде)
Врста поступка и предмета: поступак јавне набавке мале вредности - добра
Предмет: ЈНМВ-Д-5-ЗОО - Храна и друге намирнице за животиње у прихватилишту (шифра: ЈНМВ-Д-5/2019-ЗОО)
Датум објаве: 05.02.2019.
У наставку се налазе документи везани за оглас које можете преузети

Оглас можете погледати и на порталу Управе за јавне набавке (кликните овде)
Врста поступка и предмета: поступак јавне набавке мале вредности - добра
Предмет: ЈНМВ-Д-2-ЗОО - Монтажни објекат павиљонског типа за мачке са опремом (шифра: ЈНМВ-Д-2-ЗОО)
Датум објаве: 15.10.2018.
У наставку се налазе документи везани за оглас које можете преузети

Оглас можете погледати и на порталу Управе за јавне набавке (кликните овде)
Врста поступка и предмета: отворени поступак - добра
Предмет: ОПОХС-Д-4-2018-ЗОО - Опрема за хватање, спашавање, третман и стационарно смештање паса и мачака у прихватилиште и пансион (шифра: ОПОХС-Д-4-2018-ЗОО)
Датум објаве: 11.10.2018.
У наставку се налазе документи везани за оглас које можете преузети

Оглас можете погледати и на порталу Управе за јавне набавке (кликните овде)
Врста поступка и предмета: отворени поступак - добра
Предмет: ОПОХС-Д-1-2018-ЗОО - Опрема за хватање, спашавање, третман и стационарно смештање паса и мачака у прихватилиште и пансион (шифра: ОПОХС-Д-1-2018-ЗОО)
Датум објаве: 24.08.2018.
У наставку се налазе документи везани за оглас које можете преузети

Оглас можете погледати и на порталу Управе за јавне набавке (кликните овде)
Врста поступка и предмета: поступак јавне набавке мале вредности - радови
Предмет: ЈНМВ-Р-1-2018-ЗОО Реконструкција крова ветеринарске амбуланте у Футошком путу 13 (шифра: ЈНМВ-Р-1-2018-ЗОО)
Датум објаве: 17.08.2018.
У наставку се налазе документи везани за оглас које можете преузети

Оглас можете погледати и на порталу Управе за јавне набавке (кликните овде)
Врста поступка и предмета: отворени поступак - добра
Предмет: ОПОПА-Д-3-2018-ЗОО - Механизација и опрема за одржавање прихватилишта и амбуланти (шифра: ОПОПА-Д-3-2018-ЗОО)
Датум објаве: 17.08.2018.
У наставку се налазе документи везани за оглас које можете преузети

Оглас можете погледати и на порталу Управе за јавне набавке (кликните овде)
Врста поступка и предмета: поступак јавне набавке мале вредности - добра
Предмет: ЈНМВ-Д-5/2018-ЗОО - Гориво за моторна возила (шифра: ЈНМВ-Д-5/2018-ЗОО)
Датум објаве: 08.06.2018.
У наставку се налазе документи везани за оглас које можете преузети

Оглас можете погледати и на порталу Управе за јавне набавке (кликните овде)
Врста поступка и предмета: поступак јавне набавке мале вредности - добра
Предмет: ЈНМВ-Д-6/2018-ЗОО - ХТЗ Опрема (шифра: ЈНМВ-Д-6/2018-ЗОО)
Датум објаве: 01.06.2018.
У наставку се налазе документи везани за оглас које можете преузети

Оглас можете погледати и на порталу Управе за јавне набавке (кликните овде)
Врста поступка и предмета: Отворени поступак - добра
Предмет: техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.) (шифра: ОПОВ-Д-2/2018-ЗОО)
Датум објаве: 22.05.2018.
У наставку се налазе документи везани за оглас које можете преузети

Оглас можете погледати и на порталу Управе за јавне набавке (кликните овде)
Врста поступка и предмета: поступак јавне набавке мале вредности - добра
Предмет: ЈНМВ-Д-4/2018-ЗОО - Храна и друге намирнице за животиње у прихватилишту (шифра: ЈНМВ-Д-4/2018-ЗОО)
Датум објаве: 20.04.2018.
У наставку се налазе документи везани за оглас које можете преузети

Оглас можете погледати и на порталу Управе за јавне набавке (кликните овде)
Врста поступка и предмета: Отворени поступак - услуге
Предмет: Услуге сакупљања отпада – 90511000, Услуге превоза отпада – 90512000, Услуге спаљивања отпада – 90513300 (шифра: ОПЗО-У-1/2018-ЗОО)
Датум објаве: 22.03.2018.
У наставку се налазе документи везани за оглас које можете преузети

Оглас можете погледати и на порталу Управе за јавне набавке (кликните овде)
Врста поступка и предмета: Јавна набавка мале вредности - добра
Предмет: добра – потрошни материјал за ветеринарску медицину, према спецификацији садржаној у конкурсној документацији, назив и ознака из општег речника набавке: фармацеутски производи – 33600000; разни медицински производи - 33690000ЛА 55 – за ветеринарске намене, медицински потрошни материјал – 33140000; ЛА - за ветеринарске намене; кисеоник - 24111900 ЛА 55 - за ветеринарске намене (шифра: ЈНМВ-Д-1/2018-ЗОО)
Датум објаве: 22.02.2018.
У наставку се налазе документи везани за оглас које можете преузети

Оглас можете погледати и на порталу Управе за јавне набавке (кликните овде)
У наставку можете преузети интерни акт - "Правилник о начину обављања послова јавне набавке у ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" којим се ближе уређује процедура планирања и спровођења поступака јавних набавки као и извршење уговора унутар ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад".
Датум усвајања: 03.03.2014.


Јавне набавке извршене у 2017. години

Врста поступка и предмета: Јавна набавка мале вредности - добра
Предмет: Умрежавање прихватилишта на сервер са специјализованим ветеринарским софтвером,у свему према спецификацији садржаној у Конкурсној документацији, назив и ознака из општег речника набавке: програмски пакет за умрежавање – 48210000 (шифра: ЈНМВ-Д-2/2017-ЗОО)
Датум објаве: 30.11.2017.
У наставку се налазе документи везани за оглас које можете преузети

Оглас можете погледати и на порталу Управе за јавне набавке (кликните овде)
Врста поступка и предмета: Јавна набавка мале вредности - добра
Предмет: лекови и потрошни материјал за ветеринарску медицину, према спецификацији садржаној у конкурсној документацији, назив и ознака из општег речника набавке: фармацеутски производи – 33600000; разни медицински производи - 33690000ЛА 55 – за ветеринарске намене, медицински потрошни материјал – 33140000; ЛА - за ветеринарске намене; катетери – 33141200; ЛА 55 - за ветеринарске намене (шифра: ЈНМВ-Д-6/2017-ЗОО)
Датум објаве: 05.10.2017.
У наставку се налазе документи везани за оглас које можете преузети

Оглас можете погледати и на порталу Управе за јавне набавке (кликните овде)
Врста поступка и предмета: Oтворени поступак, радови - опште грађевински радови
Предмет: Радови на изградњи Прихватилишта – први део друге фазе, у свему према спецификацији садржаној у Конкурсној документацији. Назив и ознака из општег речника набавки: Грађевински радови– 45000000. (шифра: ОПИЗП-Р-1/2017-ЗОО)
Датум објаве: 16.06.2017.
У наставку се налазе документи везани за оглас које можете преузети

Оглас можете погледати и на порталу Управе за јавне набавке (кликните овде)
Врста поступка и предмета: Јавна набавка мале вредности - добра
Предмет: гориво за моторна возила, према спецификацији садржаној у конкурсној документацији, назив и ознака из општег речника набавке: Нафта и дестилати - 09130000. (шифра: ЈНМВ-Д-4-2017-ЗОО)
Датум објаве: 14.06.2017.
У наставку се налазе документи везани за оглас које можете преузети

Оглас можете погледати и на порталу Управе за јавне набавке (кликните овде)
Врста поступка и предмета: Јавна набавка мале вредности - услуге
Предмет: уклањање отпада животињског порекла, назив и ознака из општег речника набавке: услуге канализације, одношења смећа, чишћења и очувања животне средине - 90000000 (шифра: ЈНМВ-У-1/2017-ЗОО)
Датум објаве: 19.04.2017.
У наставку се налазе документи везани за оглас које можете преузети

Оглас можете погледати и на порталу Управе за јавне набавке (кликните овде)
Врста поступка и предмета: Јавна набавка мале вредности - добра
Предмет: храна и друге намирнице за животиње у Прихватилишту, у свему према спецификацији садржаној у Конкурсној документацији, назив и ознака из општег речника набавке: храна за животиње - 15700000. (шифра: ЈНМВ-Д-3-2017-ЗОО)
Датум објаве: 13.04.2017.
У наставку се налазе документи везани за оглас које можете преузети

Оглас можете погледати и на порталу Управе за јавне набавке (кликните овде)
Јавне набавке извршене у 2016. години

Врста поступка и предмета: Јавна набавка мале вредности - добра (поступак је у завршен)
Предмет: Опрема за успостављање и умрежавање информационих система (шифра: ЈНМВ-Д-3/2016-ЗОО)
Датум објаве: 18.11.2016
У наставку се налазе документи везани за оглас које можете преузети

Оглас можете погледати и на порталу Управе за јавне набавке (кликните овде)
Врста поступка и предмета: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда - радови
Предмет: Додатни радови на изградњи Прихватилишта - други део И фазе (шифра: ППИЗП-Р-1/2016-ЗОО)
Датум објаве: 18.08.2016
У наставку се налазе документи везани за оглас које можете преузети

Оглас можете погледати и на порталу Управе за јавне набавке (кликните овде)
Врста поступка и предмета: Јавна набавка мале вредности - добра
Предмет: Гориво за моторна возила (шифра: ЈНМВ-Д-6/2016-ЗОО)
Датум објаве: 06.07.2016
У наставку се налазе документи везани за оглас које можете преузети

Оглас можете погледати и на порталу Управе за јавне набавке (кликните овде)
Врста поступка и предмета: Јавна набавка мале вредности - радови
Предмет: Адаптација и реконструкција ветеринарских амбуланти у постојећем габариту - ИИ фаза (шифра: ЈНМВ-Р-1/2016-ЗОО)
Датум објаве: 10.06.2016
У наставку се налазе документи везани за оглас које можете преузети

Оглас можете погледати и на порталу Управе за јавне набавке (кликните овде)
Врста поступка и предмета: Јавна набавка мале вредности - добра
Предмет: Храна и друге намирнице за животиње (шифра: ЈНМВ-Д-5/2016-ЗОО)
Датум објаве: 12.05.2016
У наставку се налазе документи везани за оглас које можете преузети

Оглас можете погледати и на порталу Управе за јавне набавке (кликните овде)
Врста поступка и предмета: Јавна набавка мале вредности - добра
Предмет: Опрема за хватање, спашавање, третман и стационарно смештање животиња (шифра: ЈНМВ-Д-2/2016-ЗОО)
Датум објаве: 28.04.2016
У наставку се налазе документи везани за оглас које можете преузети

Оглас можете погледати и на порталу Управе за јавне набавке (кликните овде)
Врста поступка и предмета: Јавна набавка мале вредности - добра
Предмет: ХТЗ опрема (шифра: ЈНМВ-Д-4/2016-ЗОО)
Датум објаве: 10.03.2016
У наставку се налазе документи везани за оглас које можете преузети

Оглас можете погледати и на порталу Управе за јавне набавке (кликните овде)
Врста поступка и предмета: Јавна набавка мале вредности - услуге
Предмет: Збрињавање отпада животињског порекла (шифра: ЈНМВ-У-1/2016-ЗОО)
Датум објаве: 09.03.2016
У наставку се налазе документи везани за оглас које можете преузети

Оглас можете погледати и на порталу Управе за јавне набавке (кликните овде)
Врста поступка и предмета: Јавна набавка мале вредности - добра
Предмет: Комби возило са утоварном рампом и витлом (шифра: ЈНМВ-Д-1/2016-ЗОО)
Датум објаве: 04.03.2016
У наставку се налазе документи везани за оглас које можете преузети

Оглас можете погледати и на порталу Управе за јавне набавке (кликните овде)
Јавне набавке извршене у 2015. години

Јавне набавке извршене у 2014. години

ПИШИТЕ НАМ

Уколико имате неко питање или примедбу у вези са јавним набавкама слободно нам пишите.